Komunikaty

Wydarzenia

Kalendarium

  • 30 kwietnia g. 14:00
    Oczekiwania inflacyjne konsumentów – IV `14
  • 5 maja g. 10:00
    Sytuacja na rynku kredytowym – II kw. `14
  • 6–7 maja
    2-dniowe posiedzenie RPP

Polecamy

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-24
1 EUR4,1893
1 USD3,0285
1 CHF3,4327
1 GBP5,0838
100 JPY2,9584

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka